UE
ESPON
Publiczne konsultacje 4 nowych obszarów tematycznych ESPON

Publiczne konsultacje 4 nowych obszarów tematycznych ESPON

01.02.2023
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
AUTOR
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
01.02.2023

Szanowni Państwo zgodnie z zapisami programu ESPON do 2030 r. działalność badawcza ESPON wpisuje się w cztery następujące obszary tematyczne (Thematic Action Plans – TAPs): 1) terytoria neutralne dla klimatu (climate neutral territories) 2) zarządzanie nowymi (niestandardowymi) obszarami geograficznymi (governance of new geographies) 3) perspektywa dla wszystkich ludzi i miejsc (perspective for all people and places) 4) miejsca odporne na kryzysy (places resilient to crise

Jak zasygnalizowano w programie ESPON 2030 oraz na ostatnich wydarzeniach organizowanych przez ESPON, dotychczas przyjęte obszary tematyczne mają zostać uzupełnione o kolejne cztery:

1) adaptacja do skutków zmian klimatu (adapting to the impacts of climate change)

https://www.espon.eu/public-consultation-tap-adapting-impacts-climate-change

2) życie, praca i podróżowanie ponad granicami (living, working and travelling across borders)

https://www.espon.eu/public-consultation-tap-living-working-and-travelling-across-borders

3) inteligentna łączność (smart connectivity)

https://www.espon.eu/public-consultation-tap-smart-connectivity

4) powiązania Europy ze światem (European territories in global interactions)

https://www.espon.eu/public-consultation-tap-european-territories-global-interactions

 

ESPON rozpoczął publiczne konsultacje 4 nowych obszarów tematycznych. Uwagi dotyczące nowych TAPs-ów należy przesyłać w języku angielskim na adres: consultation@espon.eu. Czas na zgłaszanie propozycji mija 1 marca 2023 r.

 

Szczegóły dotyczące przebiegu konsultacji TAPs-ów znajdują się na stronie ESPON:

https://www.espon.eu/participate/consultations/new-public-consultation-4-thematic-action-plans

 

Przyjęty program ESPON do 2030 r. w wersji polsko- i anglojęzycznej zamieszczono na stronie MFiPR

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/espon-2030

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)