UE
ESPON
Otwarte zaproszenie do składania propozycji analiz ukierunkowanych w programie ESPON

Otwarte zaproszenie do składania propozycji analiz ukierunkowanych w programie ESPON

Mamy przyjemność ogłosić pierwszy termin składania wniosków o Analizy Ukierunkowane do Programu ESPON 2030:  

Decydenci mogą czasami myśleć, że ich specyfika terytorialna uniemożliwia im korzystanie z doświadczeń innych, stawiając czoła podobnym wyzwaniom w różnych krajach lub w różnych kontekstach terytorialnych i politycznych. Badania porównawcze mające na celu opracowanie opartych na dowodach zaleceń dotyczących polityki mogą nie być ich priorytetem, a proces ten może wydawać się zbyt skomplikowany.

Analizy ukierunkowane ESPON to zmieniły!

Od 2007 roku ESPON Targeted Analyzes wspiera procesy rozwoju terytorialnego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w Europie, skupiając decydentów politycznych, którzy mają ten sam rodzaj wyzwań i którzy poszukują nowych dowodów terytorialnych i europejskiej perspektywy. Stosując solidne metodologie i dostarczając wiedzę naukową, ESPON Targeted Analyzes dostarcza ukierunkowane na zapotrzebowanie i dostosowane do potrzeb badania analityczne wspierające podejmowanie decyzji terytorialnych.

Niezależnie od tego, czy jesteś władzą krajową, regionalną czy lokalną, reprezentujesz duże miasto lub lokalną społeczność wiejską, instytucję zarządzającą lub organ współpracy terytorialnej, ESPON może wybrać i w pełni sfinansować ekspertów do przeprowadzenia prac analitycznych w celu dostarczenia dowodów terytorialnych dostosowanych do twoich potrzeb.

W ciągu roku otrzymasz następujące rozwiązania wsparcia:

 • Wsparcie administracyjne i techniczne przy projektowaniu SIWZ bezpośrednio związanych z Państwa pytaniami i zgodnie z Programem Współpracy ESPON
 • Stałe wsparcie techniczne zespołu ekspertów ESPON w celu zapewnienia postępu działań i jakości rezultatów
 • Dedykowany budżet, zazwyczaj około 250 000 EUR, na sfinansowanie badania wysokiego szczebla prowadzonego przez starannie wybranych ekspertów z całej Europy (w drodze zamówień publicznych)
 • Możliwości uczenia się z rówieśnikami oraz dzielenia się dowodami i doświadczeniami z innymi zainteresowanymi stronami
 • Udział w wydarzeniach ESPON, zazwyczaj organizowanych we współpracy z prezydencjami UE, w celu nawiązania kontaktów z międzynarodową społecznością decydentów i ekspertów

Jak to działa?

Zainteresowane strony opracowują propozycje projektów i przedkładają je EUWT ESPON, wypełniając cyfrowy formularz zgłoszeniowy (załączony poniżej). W swojej propozycji zainteresowane strony przedstawiają kwestie polityki, które chciałyby uwzględnić w ramach ukierunkowanej analizy ESPON. Robiąc to, zainteresowane strony muszą upewnić się, że ich propozycja:

 • Bierze pod uwagę ich specyficzny kontekst terytorialny i potrzeby polityczne
 • Odnosi się do jednego z Tematycznych Planów Działania (TAP) Programu ESPON
 • Odzwierciedla szerszą perspektywę europejską;

Wybrane propozycje interesariuszy są wdrażane w ścisłej współpracy między ekspertami akademickimi, przeprowadzającymi analizę, zainteresowanymi stronami i EUWT ESPON. Aby proces wdrażania przebiegał bezproblemowo, zainteresowane strony muszą wziąć pod uwagę następujące kwestie podczas opracowywania swojej propozycji:

 • Analiza musi być wykonalna pod względem metodologii, wskaźników i dostarczania danych;
 • Aktywne zaangażowanie interesariuszy w całym procesie wdrażania jest kluczem do uzyskania znaczących i użytecznych wyników.

Wreszcie, jeśli chodzi o kontynuację analizy ukierunkowanej, zainteresowane strony powinny również wykazać w swoim wniosku:

 • wykorzystanie wyników analiz w procesach kształtowania polityki;
 • Wartość dodana ich pomysłu na projekt dla nich samych, jak również dla interesariuszy w innych krajach, regionach lub miastach.

Jak aplikować?

Propozycje mogą być składane przez grupy interesariuszy o wspólnych potrzebach analitycznych, jak również przez interesariuszy indywidualnych. Możliwe jest również włączenie odpowiednich organizacji patronackich z poziomu europejskiego, krajowego, regionalnego lub lokalnego do kierowania analizą ukierunkowaną.

Propozycje zainteresowanych stron należy składać drogą elektroniczną wraz z cyfrowym formularzem wniosku. Formularz wniosku zawiera informacje o tym, w jaki sposób i do kogo należy przesłać wniosek zainteresowanego oraz jakie dokumenty należy załączyć.

Propozycje zainteresowanych stron dotyczące analiz ukierunkowanych ESPON można składać w dowolnym momencie. EUWT ESPON ocenia dwa razy w roku wszystkie propozycje zainteresowanych stron otrzymane w określonych terminach.

Termin składania propozycji zainteresowanych stron to  24 lutego 2023 r.

Wiecej informacji oraz dokumenty do pobrania:
Do pobrania
Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)