UE
LIFE
Zielona roślina i monety

Złóż wniosek w podprogramie LIFE – Transformacja na czystą energię CET

27.09.2022
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
27.09.2022

Do 16 listopada można składać wnioski do podprogramu LIFE Transformacja na czystą energię (Clean Energy Transition)

Wnioski 2022 dla podprogramu LIFE Transformacja na czystą energię (CET) można składać do 16 listopada 2022 r.

Projekty są  współfinansowane 95% stawką.

Zaproszenie do składania wniosków LIFE 2022  obejmuje 18 tematów takich jak:

  • pobudzanie społeczności energetycznychi zaangażowania obywateli w transformację;
  • stworzenie lepszych ram finansowych dla zrównoważonej energii;
  • likwidacja ubóstwa energetycznego;
  • uruchomienie projektów inwestycyjnych w zrównoważoną energię;
  • tworzenie i szkolenie krajowych sił roboczychw celu dostarczenia niskoemisyjnych zasobów budowlanych;
  • wspieranie lokalnych i regionalnych władz publicznychw planowaniu neutralności węglowej;
  • tworzenie punktów kompleksowej obsługi do renowacji domów lub budynków użyteczności publicznej;
  • przyspieszenie wdrażania pomp ciepłazgodnie z RePowerEU;
  • wspieranie transformacji sektora biznesowegow czystą energię;
  • rozwój działań na rzecz zeroemisyjnych zasobów budowlanych i dekarbonizacji sektora ciepłowniczego.

Dodatkowe wskazówki, w tym jak napisać doskonały wniosek, są publikowane w zaproszeniach do składania wniosków LIFE 2022.

W celu uzyskania wyjaśnień dotyczących oczekiwanej tematyki projektów można skontaktować się z zespołem ds. czystej energii programu LIFE w NFOŚ pod adresem CINEA-LIFE-CET@ec.europa.eu.

Następujące tematy są otwarte dla wniosków co najmniej jednego wnioskodawcy:

W przypadku tematów wymienionych poniżej wnioskodawcy muszą utworzyć konsorcjum składające się z co najmniej 3 wnioskodawców z 3 różnych kwalifikujących się krajów:

Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o programie LIFE, to zapraszamy na stronę NFOŚiGW – KPK oraz na programymiedzynarodowe.eu.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)