UE
Europa Cyfrowa – wybrano Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH)

Europa Cyfrowa – wybrano Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH)

pixabay.com
09.09.2022
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
AUTOR
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
09.09.2022

Komisja Europejska zakończyła proces konkursowy - poprzedzony krajową preselekcją - wyboru Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hub – EDIH). Status ten otrzymało łącznie 136 ośrodków w całej Unii Europejskiej, w tym konsorcjum Pomeranian Digital Innovation Hub, koordynowane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o.

Głównym celem programu Europa Cyfrowa jest wspieranie i przyspieszanie procesu cyfrowej transformacji gospodarki, przemysłu i społeczeństw Unii Europejskiej, co przyczynić się ma do zwiększenia konkurencyjności Europy w kluczowych obszarach technologii cyfrowych. Decydującym elementem realizacji programu jest utworzenie sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH), w których przedsiębiorstwa – szczególnie MŚP, spółki o średniej kapitalizacji oraz sektor publiczny otrzymają fachową wiedzę, know-how i usługi z zakresu transformacji cyfrowej, w tym zaplecze i niezbędną infrastrukturę do prowadzenia pilotaży.

Do konsorcjum Pomeranian Digital Innovation Hub, koordynowanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. (PSSE), należą 32 podmioty z 3 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Są to instytucje otoczenia biznesu, parki naukowo-technologiczne, firmy świadczące usługi z zakresu robotyzacji, przemysłu 4.0, digitalizacji, instytucje naukowe i szkoleniowe oraz podmioty zabezpieczające aspekty prawne wdrażanych technologii. Konsorcjum to jedno z kilku krajowych centrów odpowiedzialnych za cyfrowy postęp w Polsce.

Specjalizacją pomorskiego EDIH są rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0, robotyzacji, AI, VR/AR i cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży morskiej. Zgodnie z założeniem modelu one-stop-shop wszystkie usługi będą dostępne w jednym miejscu – od audytów poziomu digitializacji oraz szkoleń, poprzez wdrożenia testowe, po wsparcie z zakresu poszukiwania finansowania i tworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych. Łącznie planowanych jest wykonanie ponad 1600 usług w ciągu 3 lat, które z punktu widzenia firm sektora MŚP oraz sektora administracji publicznej będą dostępne w większości nieodpłatnie.

Jesteśmy dumni, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazła się w gronie Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych. Dzięki temu Strefa wspólnie z innymi ośrodkami, będzie rozbudowywać infrastrukturę cyfrową w państwach Unii Europejskiej. Kompleksowe działania stworzonego przez nas konsorcjum umożliwią przedsiębiorcom Polski północnej znaczne ograniczenie kosztów wdrożenia najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy ich konkurencyjności oraz pozycji na rynku światowym – powiedział Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Proces pozyskania statusu EDIH został zainicjowany blisko 3 lata temu przez należący do PSSE Gdański Park Naukowo-Technologiczny,  przy współpracy z Politechniką Gdańską, która odpowiada za wsparcie merytoryczne w zakresie technologii cyfrowych oraz Klaster Interizon – jeden z Krajowych Klastrów Kluczowych – tworzący pomost i niezbędne synergie pomiędzy sferą nauki i biznesu.

Pozyskanie statusu EDIH to około 14 mln zł przeznaczonych na wsparcie aktywnych firm w Polsce Północnej. Tak znaczne dofinansowanie procesu cyfryzacji połączone z istniejącą już siecią współpracy Klastra Interizon na Pomorzu z pewnością wytworzy nowe synergie zarówno pomiędzy polskimi firmami i instytucjami jak i naszymi partnerami zagranicznymi. Ugruntuje to także naszą pozycję na mapie Europy – dodaje Jarosław Parzuchowski, Prezes Fundacji Interizon koordynującej działania w Klastrze.

Projekt EDIH konsorcjum Pomeranian Digital Innovation Hub realizowany jest wspólnie z: Politechniką Gdańską, INTERIZON, Agencją Rozwoju Pomorza S.A., Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., infoShare Academy Sp. z o.o., Fundacją CODE:ME, Stowarzyszeniem Robotyków SKALP, PIRXON S.A., P-SYSTEM Sp. z o.o., Integra AV Sp. z o.o., STESAR Sp. z o.o. Sp. k., ISS RFID Sp. z o.o., Inero Software Sp. z o.o., ITM Software House Sp. z o.o., See My Model Sp. z o.o., 4Biznes.eu Szramowski Wojciech, Inventity Foundation, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dargas-Draganik, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”, Edukacyjne Centrum Doskonalenia, Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z o.o., DBR77 Robotics Sp. z o.o.

Źródło: een.pomorskie.pl

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)