UE
PROGRAMY INTERREG
Komitet Konsultacyjny ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027

Komitet Konsultacyjny ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027

fot.pixabay.com
08.09.2022
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
AUTOR
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
08.09.2022

Rozpoczęły się prace Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

5 września 2022 roku odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027 (Komitet Konsultacyjny Interreg).

Komitet Konsultacyjny Interreg został powołany z inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w związku z uruchomieniem nowej puli środków na lata 2021-2027 i przystąpieniem Polski do programów Interreg: Regionu Morza Bałtyckiego, Europy Środkowej, Europy. Komitet ma charakter doradczy – uczestniczy w przygotowaniu polskiego stanowiska w zakresie dokumentów strategicznych i wdrożeniowych programów oraz oceny wniosków o dofinansowanie.

W skład Komitetu Konsultacyjnego Interreg wchodzą reprezentanci: ministerstw, województw, partnerów gospodarczych i społecznych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

Lista instytucji, które zadeklarowały udział w pracach Komitetu  

Źródło: ewt.gov.pl 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)