UE
URBACT
URBACT poszukuje wsparcia eksperckiego do oceny pięciu Krajowych Inicjatyw Transferu Praktyk!

URBACT poszukuje wsparcia eksperckiego do oceny pięciu Krajowych Inicjatyw Transferu Praktyk!

17.08.2022
Ewa  Pelplińska-Pusz
Ewa
Pelplińska-Pusz
AUTOR
Ewa  Pelplińska-Pusz
Ewa
Pelplińska-Pusz
17.08.2022

Program URBACT poszukuje zewnętrznego wsparcia eksperckiego w celu oceny wyników pięciu Krajowych Inicjatyw Transferu Praktyk (NPTI)

NPTI zostały uruchomione w czerwcu 2021 r., a zakończą się w grudniu 2022 r. Eksperci będą badać przydatność tych inicjatyw, ich wpływ i wyniki na poziomie lokalnym oraz przedstawiać kluczowe wnioski, aby pomóc w  przyszłych inicjatywach w ramach URBACT IV.

Na początku 2021 r. Komitet Monitorujący URBACT zdecydował się przeprowadzić pilotaż podobnego schematu transferu sieci.  Po raz pierwszy będzie on realizowany na poziomie krajowym –  Krajowa Inicjatywa Transferu Praktyk (NPTI).

NPTI ma na celu przeniesienie dobrych praktyk w ramach sieci transferu URBACT III, do miast innych niż URBACT.  Po raz pierwszy transfer dobrych praktyk będzie zaadaptowany na poziomie krajowym i w językach narodowych.

Planowane zakończenie ewaluacji – do 1 grudnia 2022 roku.

Termin składania wniosków – do 4 września.

Więcej o programie URBACT:
Dowiedz się więcej o NPTI tutaj:
Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)