UE
HORYZONT EUROPA
Mewa stojąca w Morzu Bałtyckim.

Program HORYZONT EUROPA-MISJA „Odbudowa naszych oceanów i zasobów wodnych do 2030 r.”

03.08.2022
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
03.08.2022

Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie misji europejskich COM(2021)609. Są one odpowiedzią na najważniejsze wyzwania społeczno - gospodarcze w Unii Europejskiej i mają na celu poprawę jakości życia.

Na prośbę Ministerstwa Infrastruktury (Departament Gospodarki Morskiej) przekazujemy informację dotyczącą misji europejskich opublikowanych przez KE. Zachęcamy do zgłaszania propozycji działań na rzecz osiągnięcia celów misji. Dla polityki morskiej naszego regionu szczególne znaczenie ma Misja pn. „ Odbudowa naszych oceanów i zasobów wodnych do 2030 r.” na którą KE planuje przeznaczyć kwotę 344,16 mln EUR.

Misja proponuje ustanowienie tzw. ”latarni morskich”. Mają one mobilizować władze, społeczności, przedstawicieli przedsiębiorstw, przedstawicieli nauki, filantropów do tworzenia  regionalnych ośrodków rozwoju i wdrażania innowacji (technologicznych, społecznych, biznesowych, zarządzania) w czterech obszarach:

  1. Basen Morza Północnego i Bałtyku – Latarnia morska mająca  na celu uczynienie  niebieskiej gospodarki gospodarką o obiegu zamkniętym i neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla;
  2. Basen Atlantyku  Arktyki;
  3. Basen Morza Śródziemnego;
  4. Dorzecze Dunaju.

W związku z powyższym Komisja Europejska zachęca do proponowania i wdrażania projektów, programów lub inicjatyw, kóre przyczynią się do odnowy Morza Bałtyckiego. Mogą być to działania na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim, ponadnarodowym. Działania można zgłaszać za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem https://ec.europa.eu/euservey/runner/MissionOceanWatersCharter

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)