UE
REGION MORZA BAŁTYCKIEGO
podręczniki

Nowy Podręcznik Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

11.07.2022
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
11.07.2022

Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w Podręczniku Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Zaktualizowany podręcznik w wersji angielskiej znajduje się na oficjalnej stronie programu – Programme Manual.

KPK przygotował również polską wersję podręcznika, która ma charakter pomocniczy. Podręcznik w języku polskim znajduje się w zakładce programu.

Większość zmian w podręczniku była spowodowana zawieszeniem udziału Rosji i Białorusi w programie. Dostosowano dokument do obecnego obszaru objętego wsparciem w ramach programu. Doprecyzowano również, że koszty przygotowawcze są częścią budżetu w małych projektach oraz dokonano korekt w rozdziale I.4.

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym podręcznikiem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcj o programie, to zapraszamy na stronę www.ewt.gov.pl

oraz na naszą stronę, zakładka programy inetrreg.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)