UE
FUNDUSZE NORWESKIE
Nabór w ramach Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców ogłoszony!

Nabór w ramach Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców ogłoszony!

https://pixabay.com/
04.07.2022
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
AUTOR
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
04.07.2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, operator programu „Badania Stosowane”, ogłosił Schemat Wsparcia Ukraińskich Naukowców w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Celem proponowanego przedsięwzięcia jest zapewnienie niezwłocznego i efektywnego wsparcia ukraińskim naukowcom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Uproszczony mechanizm wspierający umożliwi ukraińskim naukowcom dołączenie do polsko-norweskich zespołów projektowych oraz kontynuację działalności naukowej. Tym samym Schemat Wsparcia Ukraińskich Naukowców ma przyczyniać się do wspierania rozwoju kapitału ludzkiego oraz rozwoju współpracy z ukraińską społecznością akademicką, zwiększając udział Ukrainy w europejskich sieciach badawczych i programach B+R+I.

Budżet przeznaczony na finansowanie działań w ramach Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców wynosi aktualnie 380 000 euro.
Poziom dofinansowania – do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę.

Otwarcie naboru: 24 czerwca 2022 roku.
Termin składania Formularzy upływa 25 lipca 2022 roku, godz. 11:00 CET.

Pierwsza ocena i selekcja wniosków nastąpi miesiąc po uruchomieniu Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców. Proces naboru będzie powtarzany co miesiąc, aż do wyczerpania budżetu.

Więcej informacji

Źródło: https://www.eog.gov.pl/

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)