UE
POLSKA-ROSJA
Zmiany w budżetach programów Interreg 2021-2027 po zaprzestaniu współpracy z Rosją i Białorusią

Zmiany w budżetach programów Interreg 2021-2027 po zaprzestaniu współpracy z Rosją i Białorusią

fot.pixabay.com

Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała, że polski rząd zdecydował o rezygnacji ze współpracy transgranicznej z Rosją i Białorusią w programach Interreg 2021-2027. Fundusze na projekty z Rosją trafią do innych programów Interreg. Polscy beneficjenci, którzy dotychczas współpracowali z Obwodem Kaliningradzkim, będą mogli teraz realizować projekty z partnerami z Litwy i południowej części Bałtyku.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje o podjętych na szczeblu rządowym decyzjach:

  1. Rezygnujemy ze współpracy z Rosją i Białorusią w programach Interreg 2021-2027;
  2. Skupiamy się na możliwie szybkim uruchomieniu programu dwustronnej współpracy transgranicznej Polska-Ukraina 2021-2027 z wkładem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w takiej samej wysokości, co pierwotnie planowany dla programu Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027;
  3. Wkład EFRR w wysokości 43,24 mln euro do programu z Rosją przekierujemy na inne programy Interreg:
    1. Litwa-Polska – 30 mln euro,
    2. Południowy Bałtyk – 10 mln euro,
    3. Polska-Słowacja – 3,24 mln euro.

Dalej MFiPR informuje, że zmiany w zakresie budżetów Litwa-Polska i Południowy Bałtyk konsultowane były z przedstawicielami województw przygranicznych planowanego uprzednio programu z Obwodem Kaliningradzkim w Rosji: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Alokacja na 2022 r. dla programu Polska-Ukraina zwiększy się o prawie 70% pierwotnie planowanej kwoty na ten rok, co stanowi dodatkowe blisko 10 mln euro. Zmiana jest konsekwencją decyzji Komisji Europejskiej o przesunięciu środków finansowania zewnętrznej współpracy UE z Rosją i Białorusią: tzw. Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej z 2022 r. do programów Interreg z Ukrainą i Republiką Mołdawii.

Źródło: www.ewt.gov.pl

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)