UE
fragment logo Unii Europejskiej

Zmiany wprowadzone nowym aktem wykonawczym

27.05.2022
Ewa  Pelplińska-Pusz
Ewa
Pelplińska-Pusz
AUTOR
Ewa  Pelplińska-Pusz
Ewa
Pelplińska-Pusz
27.05.2022

Informujemy, że w dniu 20 maja 2022 r. ogłoszona została ustawa dotycząca zasad realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 wprowadza m.in. zmiany w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ustawą środki otrzymane przez beneficjenta projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków przeznaczonych na realizację programów EIS są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, tj. 4 czerwca 2022 r.

Przydatne linki
Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)