UE
POLSKA-ROSJA
podpisywanie dokumentów

Polska-Rosja 2014-2020: Suplement do podręczników dotyczący zawieszenia umowy finansowej

fot.pixabay.com
18.05.2022
Ewa  Pelplińska-Pusz
Ewa
Pelplińska-Pusz
AUTOR
Ewa  Pelplińska-Pusz
Ewa
Pelplińska-Pusz
18.05.2022

W związku z rosyjską agresją militarną na Ukrainę oraz zgodnie z decyzją Rady Europejskiej o zawieszeniu Umowy Finansowej pomiędzy Polską, Rosją i Komisją Europejską, informujemy, że Wspólny Sekretariat Techniczny programu przygotował uzupełnienie do Podręczników programu.

Główne zmiany w programie wprowadzone przez Suplement dotyczą:

  • ustalenia „daty granicznej” dla kwalifikowalności wydatków poniesionych przez wszystkich rosyjskich beneficjentów projektów – wszelkie wydatki poniesione i opłacone przez nich od 24.02.2022 będą uznane za niekwalifikowalne;
  • stworzenia podstaw, które umożliwią polskim beneficjentom w projektach z rosyjskimi beneficjentami wiodącymi przeprowadzenie działań z pominięciem rosyjskiego beneficjenta wiodącego. W tym złożenie wniosków o zmiany dla polskiej części projektu, złożenie briefu raporty opisowe, częściowe, dodatkowe częściowe i końcowe oraz wnioski o płatność dotyczące ich części projektu;
  • podpisania przez Instytucję Zarządzającą Umów o dofinansowanie z polskimi beneficjentami w projektach z rosyjskimi beneficjentami wiodącymi, co przede wszystkim umożliwi dokonywanie płatności bezpośrednio na rzecz polskich beneficjentów z pominięciem rosyjskiego beneficjenta wiodącego;
  • ograniczenia możliwości wnioskowania o zmiany przez beneficjentów rosyjskich w taki sposób, aby zmiany merytoryczne nie były brane pod uwagę, natomiast zmiany drobne, które zostały zgłoszone WST przed 24.02.2022 r., zostaną wzięte pod uwagę w trakcie weryfikacji kwalifikowalności wydatków ujętych w raportach oraz drobnych zmian zgłoszonych od 24.02.2022 nie będzie kontynuowana;
  • stworzenia możliwości wprowadzenia do projektów nowej działalności związanej ze wsparciem uchodźców ukraińskich oraz wprowadzenia do budżetu projektu nowej pozycji budżetowej „Wsparcie dla uchodźców ukraińskich” poświęconej tej działalności;
  • możliwość wykorzystania uzyskanych w ramach projektu oszczędności na działania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy;
  • wprowadzenie nowych wytycznych widoczności Programu, które przywołują logo Programu i zastępują je godłem UE uzupełnionym o informację o dofinansowaniu z Unii Europejskiej oraz usuwają wszelkie informacje związane z udziałem Rosji w Programie (w tym tytuły projektów zawierające nazwa miasta lub regionu w Rosji).

 

Źródło: Oficjalna strona program Polska-Rosja

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)