UE
LIFE
Plakat EULIFE22 Info Days

17 maja ogłoszenie naborów LIFE oraz 3 dni #EULife22 Info Days!

Plakat EULIFE22 Info Days. Źródło https://www.gov.pl/web/nfosigw/
10.05.2022
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
10.05.2022

17 maja będzie ogłoszenie naborów w programie LIFE. W terminie 18 - 20 maja CINEA organizuje #EULife22 Info Days czyli wirtualne sesje informacyjne na temat zaproszeń do składania wniosków projektowych w 2022 r.

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo pod tym linkiem. Przekazujemy również bezpośredni link do rejestracji na wydarzenie. Warto zauważyć, że będzie to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy nt. LIFE, zadania pytań przedstawicielom CINEA oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi Wnioskodawcami.

Przy tej okazji, przekazujemy również opublikowane przez CINEA  10 pytań (i odpowiedzi), które często padały w poprzednich sesjach informacyjnych LIFE.

Kto może złożyć wniosek?

Wszystkie podmioty prawne mające siedzibę w UE lub w krajach stowarzyszonych z programem LIFE.

W jakim języku powinny być propozycje?

Wniosek można złożyć w dowolnym języku urzędowym UE (skrót/streszczenie projektu powinno jednak zawsze być w języku angielskim). Ze względu na efektywność całego procesu, CINEA zdecydowanie zaleca używanie języka angielskiego w całej aplikacji. Należy pamiętać, że umowa o dotację, zarządzanie projektem, formalna sprawozdawczość, kluczowe produkty i cała komunikacja z Komisją Europejską muszą być prowadzone w języku angielskim.

Jak szczegółowe powinny być wnioski?

Propozycje powinny być jak najbardziej zwięzłe i konkretne. Wnioskodawcy powinni unikać zbyt szczegółowych opisów obszarów projektu, technologii środowiskowych, list gatunków itp.

Czy musimy dostarczyć CV?

Nie. Wnioskodawcy powinni przedstawiać tylko wybrane szczegóły dotyczące głównych profili zaangażowanych podmiotów.

Czy możemy otrzymać dofinansowanie z LIFE i z innych programów finansowanych przez UE?

Nie. Finansowanie programu LIFE nie może pokrywać się z finansowaniem z innych programów UE.

Czy możemy usunąć zbędne instrukcje, takie jak te umieszczone w „Działaniach” i w „Kamieniach milowych”?

Nie. Wszystkie instrukcje muszą pozostać. Proszę nie usuwać żadnych instrukcji w dokumencie. Ogólny limit stron we wniosku został podniesiony, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich kandydatów. Usunięcie instrukcji może spowodować, że Twoja propozycja zostanie uznana za niedopuszczalną.

Czy propozycje projektów przyrodniczych powinny dotyczyć wyłącznie obszarów Natura 2000?

Wdrażanie prawodawstwa UE dotyczącego ochrony przyrody jest kluczowym priorytetem politycznym programu LIFE. Nie ma jednak wymogu uwzględniania we wnioskach obszarów Natura 2000.

Czym są projekty „close-to-market”?

Projekty LIFE „close-to-market” mają na celu wprowadzenie na rynek ekologicznych produktów, technologii lub usług.

Opis branży energochłonnych (Energy Intensive Industries)

Przemysł energochłonny lub EII charakteryzuje się wysokim zużyciem energii i wysokim potencjałem oszczędności energii. Przykłady obejmują przemysł stalowy, aluminiowy, szklarski, ceramiczny, cementowy i chemiczny. CINEA zależy na przyciąganiu innowacyjnych projektów dużych i małych firm energochłonnych.

Gdzie możemy uzyskać pomoc w sprawie naszego wniosku?

Krajowe punkty kontaktowe (NCP) mogą pokierować wnioskodawcami. Ponadto, jednostki LIFE w DG ds. Środowiska oraz CINEA mogą służyć radą w zakresie koncepcji projektów. Proszę pisać na adres CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu

Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Programu LIFE dostępnymi na stronie internetowej NFOŚiGW. Do dyspozycji są także ciekawe materiały ze szkoleń z udziałem Przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz polskich Beneficjentów zamieszczane na platformie YouTube.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)