UE
REGION MORZA BAŁTYCKIEGO
42 wnioski w Interreg Region Morza Bałtyckiego

Sukces polskich partnerów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Slajd z danymi z systemu Bamos. Źródło: www. ewt.gov.pl
07.04.2022
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
07.04.2022

Nabór na małe projekty w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 zakończył się 30 marca. Złożono 42 wnioski o dofinansowanie, w tym 10 złożyli polscy wnioskodawcy.

Najwięcej projektów – 18 – złożono w pierwszym priorytecie programu: Innowacyjne społeczeństwa.

Wnioskodawcy z powodzeniem zaangażowali prawie 230 organizacji ze wszystkich krajów obszaru objętego programem. Aż 41% z nich nie uczestniczyło wcześniej w projektach programu. Najczęściej rolę wnioskodawcy pełnią organizacje edukacyjne i badawcze (17), a także lokalne, regionalne i krajowe władze publiczne (14). Ponadto znaczną część partnerów stanowią przedsiębiorstwa i organizacje wspierające biznes, a także organizacje pozarządowe i międzynarodowe organizacje rządowe.

We wszystkich złożonych projektach planuje wziąć udział 34 polskich partnerów. 16 z nich bierze udział w tym programie po raz pierwszy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszamy na stronę www. ewt.gov.pl  lub na naszą stronę zakładka programy interreg.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)