UE
HORYZONT EUROPA
Horizon Europe

Branżowe Punkty Kontaktowe wspierają polskie podmioty w partnerstwach Horyzontu Europa

Fot. materiał Komisji Europejskiej
04.04.2022
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
AUTOR
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
04.04.2022

Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) wspierają przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje w ramach programu Horyzontu Europa. BPK będą współpracować z Krajowym Punktem Kontaktowym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz z Horyzontalnymi Punktami Kontaktowymi.

Branżowe Punkty Kontaktowe uzupełnią polski system wsparcia udziału w Horyzoncie Europa, którego centralną jednostką jest Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR.

Sześć instytutów Łukasiewicza w Gliwicach, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie będzie pełnić rolę BPK w następujących obszarach:

  • Zrównoważona Gospodarka (Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych),
  • Transformacja Cyfrowa (Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny),
  • Technologie Medyczne i Zdrowie (Łukasiewicz – PORT),
  • Inteligentna i Czysta Mobilność (Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa),
  • Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) oraz
  • Przemysł 4.0 (Łukasiewicz – PIAP).

Więcej informacji na temat Branżowych Punktów Kontaktowych znajdziecie Państwo na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o programie Horyzont Europa zapraszamy na naszą stronę programymiedzynarodowe.pomorskie.eu w zakładce Horyzont Europa.

Materiał na podstawie informacji z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)