UE
ERASMUS+
młodzież z Ukrainy

Program ERASMUS+ wspiera młodzież z Ukrainy

30.03.2022
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
30.03.2022

KE otworzyła dodatkową rundę konkursową. Terminem składania wniosków dotyczących działań wspierających uczestnictwo młodzieży (KA154) jest 4 maja br.

ERASMUS wspiera młodzież z Ukrainy. W związku z tym KE wraz z Narodową Agencją zachęcają do przygotowywania projektów związanych z integracją uchodźców z Ukrainy.

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży (KA154)

Są to wszelkie działania poza formalnym kształceniem i szkoleniem, które zachęcają i wspierają młodych ludzi. Warto zauważyć, że wsparcie to przybiera formę (lub kombinację): warsztatów, debat, ról, symulacji. Można wykorzystywać narzędzia cyfrowe, kampanie uświadamiające, szkolenia, spotkania, konsultacje między młodymi ludźmi a decydentami.

Czas trwania projektów: od 3 do 24 miesięcy.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Projekt może być realizowany przez: jedną lub więcej nieformalnych grup młodych ludzi, jedną lub więcej organizacji lub ich połączenie. Na etapie składania wniosku należy określić nieformalną grupę (grupy) młodych ludzi i/lub organizacje uczestniczące. Grupa nieformalna musi składać się z minimum czterech młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat. Jeden z członków grupy, który ma co najmniej 18 lat, przejmuje rolę przedstawiciela i bierze odpowiedzialność w imieniu grupy.

Wnioski dotyczące Działań wspierających uczestnictwo młodzieży (KA154) można składać na platformie https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/.

Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o programie ERASMUS to zapraszamy na stronę ERASMUSA lub na naszą stronę zakładka programy Komisji Europejskiej.

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)