UE
PROGRAMY INTERREG
Komisja Europejska zawiesza współpracę transgraniczną i transnarodową z Rosją i Białorusią

Komisja Europejska zawiesza współpracę transgraniczną i transnarodową z Rosją i Białorusią

18.03.2022
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
18.03.2022

Zawieszenie współpracy jest następstwem napaści militarnej Rosji na Ukrainę.

Zawieszona zostaje współpraca transgraniczna Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Oznacza to m.in. brak dalszych płatności na rzecz Rosji czy Białorusi. Zawieszenie ma natychmiastowy skutek dla dziewięciu programów ENI CBC obejmujących Rosję i Białoruś. Zawieszenie obejmuje też ponadnarodowy programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowite finansowanie UE dla ośmiu programów z Rosją wynosi 178 mln euro, podczas gdy całkowite finansowanie UE dla dwóch programów z Białorusią wynosi 257 mln euro. Rozporządzenie w sprawie programu współpracy ENI przewiduje ich zawieszenie w przypadku naruszenia prawa międzynarodowego, praw człowieka, zasad demokratycznych i praworządności.

Jeżeli chcesz znaleźć więcej informacji nt. programu odwiedź zakładkę na naszej stronie programy Interreg lub wejdź na stronę serwis krajowy programów INTERREG.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)