UE
HORYZONT EUROPA
Misja Klimat – w programie Horyzont Europa otwiera konkursy

Misja Klimat – w programie Horyzont Europa otwiera konkursy

Fot. materiał Komisji Europejskiej
08.03.2022
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
AUTOR
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
08.03.2022

W ramach Misji Klimat w programie Horyzont Europa do 12 kwietnia 2022 otwarty jest nabór . Na pięć tematów konkursowych przeznaczonych jest 110 mln euro.

Na zdjęciu widoczny napis EU Missja Klimat

Misja Klimat będzie wspierać przystosowanie się do zmian klimatu (wsparcie co najmniej 150 regionów i społeczności europejskich, aby stały się odporne na zmiany klimatu do 2030 r.) poprzez połączenie obywateli z nauką i polityką.

Cele szczegółowe Misji:

  1. Przygotowanie i planowanie odporności na zmiany klimatu.
  2. Przyspieszenie transformacji w kierunku odporności klimatycznej.
  3. Demonstracja systemowych transformacji w kierunku odporności klimatycznej.

 

Otwarte konkursy

Temat Typ Budżet projekt/cały temat [mln euro] zakres stron w Work Programme Status Otwarcie Zamknięcie
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01: Development of climate change risk assessments in European regions and communities based on a transparent and harmonised Climate Risk Assessment approach RIA 15-20/20 19-25 otwarty 11.01.2022 12.04.2022
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-02: Support to the regions in developing pathways
towards climate resilience and corresponding innovation agendas
RIA 25-30/30 25-32
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-03: Towards asset level modelling of climate risks and adaptation RIA 1,5-2,5/5 32-34
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04: Large scale demonstrators of climate resilience creating cross-border value IA 15-25/50 34-37
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05: Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience RIA 3-5/5 38-41

.

Przydatne linki i dokumenty:

Przygotowanie i złożenie wniosku

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)