UE
LIFE
Na zdjęciu jest roślina wyrastająca z ziemi

Województwo śląskie przywraca błękit dzięki projektowi w programie LIFE

Województwo śląskie przybliża się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest dobra jakość powietrza w regionie. Projekt w programie LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit" wpisuje się w realizację Programu ochrony powietrza dla tego województwa.

Województwo śląskie otrzymało z NFOŚiGW kwotę blisko 26 mln zł dotacji. Jest przeznaczona na wdrażanie programu  ochrony powietrza w ramach unijnego projektu LIFE. Projekt pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” wspiera działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, np. termoizolacji budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.

Pozyskane przez województwo śląskie środki Programu LIFE oraz środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  wspierają realizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Jednym z celów projektu jest wdrażanie i egzekwowanie rozwiązań poprawiających jakość powietrza, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowanie postaw proekologicznych. Ponad to wspierana będzie poprawa standardu energetycznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Warto zauważyć, że projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” umożliwi mieszkańcom regionu znalezienie fachowej porady w zakresie wymiany źródeł ciepła. 

Jeżeli chcesz znaleźć więcej informacji nt. programu LIFE odwiedź zakładkę PROGRAMY KOMISJI EUROPEJSKIEJ na naszej stronie internetowej lub wejdź na stronę internetową NFOŚiGW.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)