UE
REGION MORZA BAŁTYCKIEGO
Zaproszenie do składania ofert na ewaluację Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Zaproszenie do składania ofert na ewaluację Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

25.02.2022
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
25.02.2022

Do składania ofert zaprasza Instytucja Zarządzająca programem /Wspólny Sekretariat Regionu Morza Bałtyckiego Interreg, Investitionsbank Schleswig-Holstein w Kilonii.

Zapraszamy do składania ofert  na ewaluację w następującym zakresie:

  1. Monitorowanie i aktualizacja wartości wskaźników rezultatu
  2.  Ocena wpływu Programu:
    • Proces budowania zdolności instytucjonalnych w ramach priorytetów
    • Wpływ rodzaju terytorium na projekty
    • Wpływ platform projektowych
    • Wpływ współpracy online w projektach

Zainteresowani ewaluatorzy powinni zapoznać  się z Programami Współpracy oraz innymi dokumentami dostępnymi na stronie sekretariatu. Link do niezbędnych dokumentów udostępniamy poniżej.

Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o programach Interreg to zapraszamy na stronę internetową www.programymiędzynarodowe.pomorskie.eu. zakładka PROGRAMY INTERREG.

Przydatne linki
Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)