UE
Cztery pięści stykające się ze sobą

Seed Money – wybrano projekty do dofinansowania

Wspólny Sekretariat programu Interreg Południowy Bałtyk ogłosił wyniki trzeciego naboru na projekty typu Seed Money.

Trzeci nabór wniosków na projekty Seed Money w programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 był skierowany na utworzenie projektów zalążkowych do naboru regularnego w przyszłej edycji programu (2021-2027). Nabór był otwarty przez 8 tygodni w terminie od 13 września do 5 listopada 2021 roku.

W ramach naboru do programu zostało złożonych 69 propozycji projektów (wniosków aplikacyjnych) szacowanych na kwotę 2,7mln EUR.

Decyzją Komitetu Monitorującego do finansowania zostało wybranych 43 z 69 złożonych projektów. Środki przyznane wszystkim projektom na realizację działań wynoszą 1,7 mln EUR.

Pełna lista projektów z akronimami i pełnymi nazwami, a także decyzją ws. wniosku znajduje się w załączniku do niniejszej informacji prasowej. Lista akronimów projektów wybranych do finansowania: SeaTech, Digi-PRENEURS, CONSIDERATION, EcoInter, D4H, Baltic Sea Cyle Route, COP, DigiMar Explore, IBBI, AquaLoop, T-A-B, SmartNet, Stay Cyber Safe, AquaFOOD, SB Nudging, SeNS, ActiveForAll, MariEX, SB MANTA,, N-B-Well, Dark Tourism, Value_H, LoCaGas, LIMIT, CO2.Red, WATER-PROOF, PLASTREC, NUTCY, BALTWRECK, BIOSOLFARM, SOVtBAL, Interconnect Smart ID, SBES, DECADE 2030, DigiTechPort, Cancer e-care, e-Rehab, BREM, CATALYST, HEALTH UP, RFN, Re-SISE, DIGI4US.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)