UE
LIFE
konstrukcja

Niezależni eksperci do oceny wniosków LIFE są poszukiwani do pracy w Komisji Europejskiej

28.01.2022
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
28.01.2022

Komisja Europejska poszukuje ekspertów zewnętrznych do pomocy w ocenie wniosków o dofinansowanie i projektów w ramach programu LIFE. Ocena wniosków LIFE dokonywana jest przez niezależnych ekspertów, których nabór odbywa się w sposób ciągły.

Jeżeli posiadacie Państwo umiejętności i doświadczenie w zakresie energetyki i efektywności energetycznej, zachęcamy do zgłoszenia swojej kandydatury na niezależnego eksperta. Eksperci oceniają wnioski złożone w ramach podprogramu LIFE – „Przejście na czystą energię”. Szczegóły są dostępne w bazie danych pod linkiem:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

Ponad to, możecie zgłosić swoją kandydaturę na niezależnego eksperta oceniającego wnioski złożone w ramach podprogramów LIFE:

„Przyroda i różnorodność biologiczna”,

„Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”,

„Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej”.

Trzeba pisiadać umiejętności i doświadczenie w takich obszarach jak: ochrona przyrody, odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka wodna, ochrona powietrza, chemikalia, a także  działania na rzecz ograniczenia i adaptacji do zmian klimatu,

Link do dedykowanej strony znajduje się poniżej:

https://www.stantec.com/en/offices/belgium-locations-hub/independent-consultants

Jako potencjalni ewaluatorzy / eksperci, możecie Państwo zgłosić zainteresowanie dowolnym podprogramem LIFE.

Warto rozważyć swoją kandydaturę, bowiem z jednej strony, jest to szansa na dalszy rozwój zawodowy, nawiązanie nowych kontaktów w branży i ciekawe wyzwania, a z drugiej – kolejne działanie, które można podjąć na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Co równie istotne, z krajowego punktu widzenia ważnym jest, aby w gronie ekspertów oceniających wnioski LIFE znajdowali się również specjaliści z Polski. Gorąco zachęcamy Państwa do przesyłania zgłoszeń.

Więcej informacji o programie LIFE uzyskają Państwo na naszej stronie w zakładce programy komisji europejskiej oraz na stronie KPK – NFOŚiGW.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)