UE
ESPON
Człowiek dotykający ekranu

Webinarium informacyjne dotyczące polityki terytorialnej w programie ESPON w latach 2020 – 2030

14.01.2022
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
14.01.2022

Zapraszamy do udziału w webinarium informacyjnym. Odbędzie się we wtorek 29 marca 2022. Dowiesz się jak ewaluował ESPON na przestrzeni lat 2020 - 2030 i jak będzie wspierał politykę terytorialną w nowym okresie programowania.

W spotkaniu informacyjnym dotyczącym ESPON na przestrzeni lat 2020 – 2030 prelegentami będą:

– komisarz UE ds. Spójności i Reform, pani Elisa Ferreira, 

– przewodniczący Komitetu Regionów, pan Apostolos Tzitzikostas,

– luksemburski Minister Energii i Planowania Przestrzennego, pan Claude Turmes, 

– przewodniczący komisji REGI PE, pan Younous Omarjee.

Program wydarzenia i rejestracja będą dostępne do połowy lutego 2022 r. Zainteresowanych uczestników, interesariuszy i naukowców  zapraszamy na stronę internetową ESPON www.espon.eu.

Więcej o programie dowiesz się na stronie dedykowanej programowi ESPON oraz na naszej stronie internetowej programymiedzynarodowe.pomorskie.eu w zakładce PROGRAMY INTERREG.

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)