UE
HORYZONT EUROPA
Obrazek przedstawia pięć ikon w pięciu obszarach tematycznych - misji w programie Horyzont Europa

Nowe tematy konkursowe w pięciu misjach Horyzont Europa zostały ogłoszone

Fot. materiał Komisji Europejskiej
04.01.2022
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
AUTOR
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
04.01.2022

Komisja Europejska opublikowała uaktualniony Program Pracy Misje 2021-2022 zawierający nową tematykę konkursową na rok 2021. Część konkursów została oficjalnie otwarta 22 grudnia 2021, a część ruszy 11 stycznia 2022 (w zależności od misji) z terminami składania wniosków do kwietnia 2022.

Misje w Programie Horyzont Europa to nowa i innowacyjna forma współpracy na rzecz poprawy jakości życia ludzi . W obszarach misji ukierunkowanych także na wyzwania jak:

  • Adaptacja do zmian klimatycznych (Adaptation to Climate Change)
  • Rak (Cancer)
  • Inteligentne i  neutralne klimatycznie miasta (Climate-Neutral and Smart Cities)
  • Ocean, morza i wody (Ocean, Seas and Waters)
  • Zdrowie gleby i żywność (Soil Health and Food)

Szczegółowe informacje o nowych tematach konkursowych Misji znajdują się  na portalu Funding & tender opportunities. Na portalu znajdują się listy otwartych tematów konkursowych.  Na portalu  istnieje także możliwość do znalezienia partnerów do projektów  (find partners for your project).

W czwartak 13 stycznia 2022 r. w godz. 10:00 – 14:15, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, organizuje  dzień informacyjny Przekształćmy nasze problemy w nowe możliwości – oferta konkursowa misji w HE. Tam dowiedzą się Państwo jak można wziąć udział w misjach i czego dokładnie dotyczą.

Zapraszamy do zapisów! Rejestracja jest już otwarta:

Rejestracja

WAŻNA INFORMACJA: Komisja Europejska ogłosiła już termin 18 i 19 stycznia 2022 roku dla dni informacyjnych dotyczących Misji  EU Missions info days | European Commission  warto mieć na uwadze informacje nt. tego wydarzenia.

 

Źródło: materiał ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)