UE
ESPON
Samochody jadące ulicą w mieście

Konsultacje programu ESPON 2030 – weź w nich udział!

15.12.2021
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
15.12.2021

Konsultacje programu ESPON obejmują cztery obszary tzw. Thematic Action Plan (TAP):

1/ Perspektywa dla wszystkich ludzi i miejsc (perspective for all people and places),
2/ Obszary neutralne klimatycznie (climate-neutral territories),
3/ Zarządzenie nowymi obszarami geograficznymi (governance of new geographies),
4/ Miejsca odporne na kryzysy (places resilient for crisis).

Mogą Państwo zgłosić spostrzeżenia mające na celu uszczegółowienie powyższych obszarów tematycznych. Warto zwrócić uwagę na ważne zagadnienia i zjawiska (społeczne, gospodarcze, przestrzenne), które według Państwa powinny zostać ujęte w przyszłych projektach badawczych ESPON. Wydaje się, że perspektywa naukowców i różnego rodzaju interesariuszy zaangażowanych w politykę rozwoju na wszystkich szczeblach terytorialnych jest tutaj szczególnie istotna.

ESPON przygotował dwie formy udziału w konsultacjach:
1/ zgłaszanie uwag poprzez platformę Yammer (konieczne jest zalogowanie się przez konto Microsoft),
2/ zgłaszanie uwag mailowo na adres consultation@espon.eu

Więcej szczegółów dotyczących konsultacji, w tym opisy 4 obszarów tematycznych znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.espon.eu/tap-consultation-espon-2030 lub w zakładce: https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/interreg/espon/

Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach programu ESPON.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)