UE
FUNDUSZE NORWESKIE
lekarz

Trwa nabór na projekty pilotażowe testujące modele rozwiązań dla telemedycyny i e-zdrowia

fot.pexels.com
14.12.2021
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
AUTOR
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
14.12.2021

Trwa nabór na dofinansowanie projektów pilotażowych dotyczących przetestowania modeli telemedycznych, opracowanych w ramach predefiniowanego projektu dotyczącego polityki w zakresie telemedycyny i e-zdrowia. W konkursie mogą brać udział szpitale ponadregionalne i instytuty badawcze w partnerstwie z podmiotami leczniczymi świadczącymi opiekę medyczną w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Przedmiotem naboru wniosków jest wybór beneficjentów, którzy przetestują w warunkach rzeczywistych modele telemedyczne, a także przeprowadzą działania profilaktyczne w tym zakresie. Projekty pilotażowe będą realizowane w następujących dziedzinach: kardiologia, geriatria, psychiatria, diabetologia, choroby przewlekłe oraz położnictwo. Ostatni z modeli zostanie wkrótce dołączony do konkursu.

Realizacja projektów pilotażowych przyczyni się do osiągnięcia rezultatu Programu Zdrowie, jakim jest zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu, w tym poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia.

Operator Programu zachęca do wdrażania projektów w partnerstwie z instytucjami funkcjonującymi w obszarze ochrony zdrowia z Państwami-Darczyńcami (Norwegii).

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru to 10 782 353 euro. Minimalna wartość dofinansowanie projektu wynosi 200 000 euro, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 675 000 euro.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu składania wniosków Ministerstwa Zdrowia do 13 lutego 2022 roku.

Szczegóły na stronie Operatora Programu Zdrowie.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)