UE
FUNDUSZE NORWESKIE
kolorowe parasole

Ostatni nabór w Programie Kultura oraz szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

fot.pexels.com
06.12.2021
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
AUTOR
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
06.12.2021

Zapraszamy instytucje sektora kultury do udziału w ostatnim konkursie na projekty współpracy dwustronnej.

Ruszył trzeci i ostatni już z zaplanowanych naborów na projekty współpracy kulturalnej. Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami – Norwegii, Islandii i/lub Liechtensteinu.

Zakres tematyczny projektów

Przewidywane działania mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu „Kultura”.

Finansowanie projektów

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru to 4 174 070,30 EUR.

  • Poziom dofinansowania – do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu,
  • Wymagany wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu,
  • Minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 000 EUR,
  • Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 EUR.

Nabór projektów będzie trwał od dnia 29 listopada 2021 r. do dnia 14 lutego 2020 roku, do godz. 16.00 według strefy czasowej właściwej dla Warszawy.

Dodatkowo dla potencjalnych beneficjentów, chcących wziąć udział w naborze, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Operator Programu Kultura organizuje 14 grudnia br. szkolenie, poprzedzone wcześniejszą rekrutacją. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie  www.procomplexgrupa-mkidn.pl

REKRUTACJA potrwa do 8 grudnia 2021 r.

Szczegóły na stronie operatora programu „Kultura”

Aktualny harmonogram naborów wniosków do pobrania
Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)