UE
HORYZONT EUROPA
Zdjęcie przedstawia napis EU Mission i grafiki obrazujące miesje th. rak, klimat, miasta, ochrona środowiska

Horyzont Europa misje w ramach programu oficjalnie uruchomione

Autor: Komisja Europejska 2021

Komisja uruchomiła pięć nowych misji UE. Celem misji UE jest stawienie czoła poważnym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia oraz klimatu i środowiska. Program Horyzont Europa zapewni wstępne finansowanie misji w wysokości 1,9 mld euro do 2023 r.

Czym są Misje w programie Horyzont Europa.

Misje to nowość programu Horyzont Europa i polityki UE. Misje będą  wspierać badania służące realizacji głównych priorytetów Komisji. Ponadto znalezieniu rozwiązań, z którymi borykamy się obecnie.  To jest walki z rakiem, przystosowaniem się do zmiany klimatu oraz  ochroną oceanów i mórz i zasobów wodnych. A także życiem w zielonych miastach i zapewnieniem zdrowej gleby oraz zdrowej żywności. Więcej o misjach w programie Horyzont znajdziesz TUTAJ

Celem tych pięciu misji jest znalezienie rozwiązań dla najważniejszych globalnych wyzwań do 2030 r. tj. :

  • Przystosowanie się do zmian klimatu i wsparcie co najmniej 150 europejskich regionów oraz  społeczności, tak aby do 2030 r. stały się odporne na zmiany klimatu.
  • Walka z rakiem: współpraca z europejskim planem walki z rakiem w celu poprawy warunków życia ponad 3 mln osób do 2030 r.
  • Odbudowa naszych oceanów i zasobów wodnych do 2030 r.;
  • 100 neutralnych pod względem klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.;
  • Porozumienie na rzecz gleb: 100 żywych laboratoriów i sztandarowych projektów ma nadać impuls do przejścia na zdrowe gleby do 2030r.

Co dalej?

Misje UE wchodzą już na dobre w etap wdrażania. Najbardziej zaawansowane są prace w ramach misji Miasta Neutralne Klimatycznie.

Więcej o programie i misjach przeczytasz wciskając zakładkę Programy Komisji Europejskiej, Horyzont Europa.

Materiał zamieszczony w artykule pochodzi ze strony: Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Przydatne linki
Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)