UE
FUNDUSZE NORWESKIE
PARP ogłasza kolejną rundę konkursu Travel Grants

PARP ogłasza kolejną rundę konkursu Travel Grants

fot.pexels.com
27.07.2021
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
AUTOR
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
27.07.2021

Już od 20 sierpnia 2021 roku przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Norwegii będą mogli wziąć udział w kolejnej rundzie konkursu Travel Grants: wsparcie na rozwój dwustronnej współpracy.

Głównym celem programu jest wzmocnienie kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i norweskimi podmiotami poprzez organizację misji gospodarczych. O wsparcie w wysokości 2 tys. euro będą mogli starać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z obu krajów. Pozyskane w ramach konkursu wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej, zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie.

W ramach misji gospodarczej wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w:

  • targach lub konferencji/kongresie,
  • wydarzeniu organizowanym przez PARP i Innovation Norway podczas wyżej wymienionych targów lub konferencji/kongresu,
  • co najmniej dwóch spotkaniach o charakterze biznesowym z dwoma różnymi podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium kraju w którym odbywają się ww.targi lub konferencja/kongres.

W ramach jednej misji gospodarczej można otrzymać ryczałt na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej, a także sfinansować zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie, dla maksymalnie dwóch osób. Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie na organizację maksymalnie dwóch misji gospodarczych.

Wnioski można składać do 31 października 2022 r., a całkowita alokacja w konkursie wynosi 50 tys. euro.

Więcej informacji o konkursie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)