UE
PROGRAMY INTERREG
Projekty COMBINE i EMMA Extension zapraszają na konferencję podsumowującą „Region Morza Bałtyckiego – przyszły prekursor zrównoważonego transportu”

Projekty COMBINE i EMMA Extension zapraszają na konferencję podsumowującą „Region Morza Bałtyckiego – przyszły prekursor zrównoważonego transportu”

17.06.2021
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
17.06.2021

Konferencja odbędzie się 21 czerwca w godzinach 9:30-13:00 za pośrednictwem platformy Zoom. Językiem wydarzenia będzie język angielski.

W czasie wirtualnego spotkania organizatorzy i zaproszeni goście zaprezentują i omówią rezultaty projektów COMBINE oraz EMMA Extension we wzmacnianiu transportu kombinowanego oraz żeglugi śródlądowej w regionie Morza Bałtyckiego. Podejmą oni również temat dalszego rozwoju zrównoważonego transportu w regionie. Program wydarzenia przewiduje m.in. wystąpienie przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej oraz dwa panele dyskusyjne.

Materiał pochodzi ze strony Serwisu Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)