UE
ESPON
telefon komórkowy

Aplikacja SDGs – nowoczesne narzędzie w analizie wskaźników

14.06.2021
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
14.06.2021

SDGs jest prostą, intuicyjną i przyjazną dla użytkownika aplikacją internetową.

Aplikacja pomaga decydentom w przekształcaniu dużej liczby wskaźników i udzielania odpowiedzi na pytania, takie jak:
– Czy mój region robi postępy w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju?
– Czy mój region pozostaje w tyle lub prowadzi w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju w porównaniu z innymi podobnymi regionami?
– Z jakich regionów Europy mogę czerpać inspirację ?
– Które regiony skorzystałyby na ukierunkowanym wsparciu, które pomogłoby zintensyfikować działania na rzecz poprawy w zakresie celów zrównoważonego rozwoju?

Materiał pochodzi za strony internetowej: https://www.espon.eu/sdg-tool

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)