UE
POŁUDNIOWY BAŁTYK
Nowa wersja podręcznika beneficjenta

Nowa wersja podręcznika beneficjenta

29.04.2021
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
AUTOR
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
29.04.2021

Komitet Monitorujący Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 wprowadził kilka zmian do podręcznika beneficjenta, które mogą dotyczyć polskich beneficjentów.

Wszystkie inforacje dotyczące zmian w Podręczniku znajdziecie Państwo na stronie interntowej programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 pod niniejszym linkiem:

https://southbaltic.eu/-/updated-programme-manual-version-9-published

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)