UE
EUROPA
Na zdjęciu widoczne złączone dłonie_symbol współpracy

Programy Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, Europa na lata 2021-2027 – podsumowanie cyklu spotkań informacyjnych z marca i kwietnia 2021 roku

22.04.2021
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
22.04.2021

Zakończył się cykl spotkań informacyjnych na temat programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa zorganizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z myślą o przyszłych wnioskodawcach.

W trakcie spotkań 30 marca, 15 kwietnia i 16 kwietnia 2021 roku omawiano zasady programów, ich zakres tematyczny, a także typy projektów i planowane terminy pierwszych naborów wniosków. Charakterystykę programów uzupełniały przykłady projektów realizowanych z udziałem polskich instytucji w okresie 2014-2020. Dzięki współpracy z urzędami marszałkowskimi  prezentowano także doświadczenia poszczególnych województw w zakresie współpracy transnarodowej i międzyregionalnej. W spotkaniach uczestniczyło blisko 600 osób.

W trakcie spotkań doświadczeniem w realizacji międzynarodowych przedsięwzięć podzielili się beneficjenci: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, Miasto Bydgoszcz, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o oraz Urząd Miasta Lublin.

Materiał pochodzi ze strony:http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/programy-interreg-region-morza-baltyckiego-europa-srodkowa-europa-na-lata-2021-2027-podsumowanie-cyklu-spotkan-informacyjnych-z-marca-i-kwietnia-2021-roku/

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)