UE
POŁUDNIOWY BAŁTYK
InterReg European Union logo

Prezentacja projektów I konkursu Mini Call

06.04.2021
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
06.04.2021

Prezentacja projektu COASTAL Biogas - trzeciego z 9 projektów z zakresu zielonych technologii.

Realizacja projektu została przedłużona o 6 miesięcy, do 31 grudnia 2022 roku.

Dzięki temu COASTAL Biogas będzie w stanie opracować zalecenia dotyczące sposobu wykorzystania biogazu z wodorostów do zarządzania poziomem składników odżywczych w Morzu Bałtyckim. Ponad to przeprowadzone zostaną warsztaty dla odpowiednich grup docelowych. W ramach projektu zorganizowana zostanie również dodatkowa konferencja końcowa i wirtualna wycieczka studyjna obejmująca łańcuch COASTAL Biogas. Przed szerokim upowszechnianiem wyników projektu partnerzy przeprowadzą badania laboratoryjne nad przetwarzaniem wodorostów do produkcji biogazu (jest to potrzebne do zweryfikowania wyników z poprzednich testów przeprowadzonych w projekcie). Ponadto w ramach projektu wdrożona zostanie wymiana danych z projektem CONTRA (Interreg Południowy Bałtyk) w celu przeprowadzenia analizy danych zewnętrznych zebranych przez CONTRA w zakresie społeczno-ekonomicznych aspektów wykorzystania wodorostów.

Projekt przyczynia się do:

– złagodzenia negatywnych skutków pandemii Covid-19

– rozszerzenia zakresu projektu w celu stworzenia wartości dodanej

Materiał pochodzi ze strony : https://southbaltic.eu/-/1st-mini-call-project-3

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)