UE
ERASMUS+
Erasmus + logo

Nowy przewodnik po programie ERASMUS

02.04.2021
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
02.04.2021

Z przewodnikiem po programie Erasmus+ powinien zapoznać się każdy, kto chce zrozumieć, na czym polega program Erasmus+. Uczestnicy i organizacje uczestniczące znajdą w nim pełne informacje o wszystkich możliwościach, jakie oferuje program Erasmus+.

Przewodnik po programie na 2021 r. jest dostępny w wersji online, która jest bardziej przyjazna dla użytkownika i w której znacznie łatwiej wyszukiwać informacje, a także w formacie PDF.

Przewodnik po programie Erasmus+ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_pl (wersja 1. z 25.03.2021) stanowi integralną część zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2021  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ%3AJOC_2019_373_R_0006#opublikowanego 25.03.2021.

Materiał pochodzi ze strony http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pl.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)