UE
HORYZONT 2020
Horizon Europe

Tydzień z Klastrami w ramach programu HORYZONT EUROPA

Zapraszamy na wydarzenie Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa w terminie 19 - 23 kwietnia 2021r., wydarzenie online.

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” – cykl spotkań poświęconych klastrom, czyli obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa.

Podobnie jak poprzednie programy ramowe, program Horyzont Europa będzie finansował miedzy innymi projekty konsorcjów międzynarodowych o bardzo szerokim zakresie tematycznym. W ramach II filaru programu (Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa) będziecie Państwo mogli aplikować o projekty na różnych poziomach gotowości technologicznej.  W ramach budżetów od 1 do ponad 20 mln euro na projekt będziecie mieli Państwo szansę odpowiedzieć na pytania stawiane przez Komisję Europejską i realizować swój pomysł w ramach międzynarodowego projektu. Na tę część programu Horyzont Europa, przeznaczona jest ponad połowa łącznego budżetu – czyli ponad 50 mld euro. Jest zatem o co się ubiegać!

A w jakich zakresach tematycznych można aplikować o projekty? Zagadnienia zostały zebrane w 6 klastrów, czyli po prostu 6 obszarów tematycznych. W każdym z tych obszarów będą ogłaszane konkursy, w ramach których Komisja Europejska określi wyzwania, którym postarają się sprostać wykonawcy projektów.

W trakcie naszego wydarzenia dowiecie się Państwo więcej odnośnie poszczególnych klastrów tematycznych.

Całość odbędzie się w formie wydarzenia online w dniach 19 – 23 kwietnia.

Startujemy codziennie o godzinie 10:00.

Rejestracja i szczegóły dotyczące poszczególnych dni:

Poniedziałek, 19 kwietnia
Zdrowie

Wtorek, 20 kwietnia
Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne oraz Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa

Środa, 21 kwietnia
Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna

Czwartek, 22 kwietnia
Klimat, energia, mobilność

Piątek, 23 kwietnia
Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

 

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)