UE
FUNDUSZE NORWESKIE
Wyniki naboru „Technologie poprawiające jakość życia” Programu Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Wyniki naboru „Technologie poprawiające jakość życia” Programu Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

29.03.2021
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
29.03.2021

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Operator Programu "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje" - ogłosiła listę projektów rekomendowanych do wsparcia w naborze "Technologie poprawiające jakość życia".

W ramach schematu „Technologie poprawiające jakość życia” złożono 95 wniosków, z czego 14 projektów zostało rekomendowanych do udzielenia wsparcia na łączną kwotę prawie 14 mln euro.

Celem schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez działania prowadzące do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych. Projekty muszą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Wnioskodawcami mogły być mikro, małe lub średnie firmy.

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Ma też wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i partnerami z Norwegii. Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom.

https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/wyniki-naboru-technologie-poprawiajace-jakosc-zycia-program-rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje/

Materiał pochodzi ze strony Ministerstwa Polityki i Funduszy Regionalnych.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)