UE
PROGRAMY INTERREG
obrazek domki

Jak przenosić dobre praktyki miejskie – wnioski z raportu URBACT

Transfer dobrych praktyk między miastami działa. Przeczytaj o tym co URBACT dowiedział się o osiąganiu sukcesu.

Raport wraz z analizą zlecony przez URBACT i sporządzone przez eksperta Matthew Baquerizę Jacksona dostarczył wielu ciekawych spostrzeżeń z pierwszej edycji 23 miejskich sieci URBACT poświęconych transferowi dobrych praktyk pomiędzy miastami w Europie (Sieci Transferu).

Wyniki tego raportu dostarczają wielu wskazówek i wytycznych, które mogą pomóc nam w przezwyciężeniu obaw lub myśli podpowiadających nam, że „to się nigdy nie uda w naszym mieście”. Zwracają uwagę raczej na różne sposoby pracy, które mogą sprawić, że proces transferu stanie się bardziej sensowny, realny i ostatecznie zakończy się sukcesem.

Mężczyzna w koszulce z napisem That Will Work in Our City

Zdjęcie dzięki uprzejmości Urban Future Global Conference 2019, © Geir Anders Rybakken Ørslien

Kluczowe czynniki sukcesu transferu

Wnioski z raportu zawierają szereg zaleceń, które są skierowane głównie do samego programu URBACT i tego, jak może nadal wspierać prace związane z transferem praktyk w przyszłości (m.in. opierając się na sukcesie pierwszej edycji Sieci Transferu i upraszczając niektóre wymagania dla uczestniczących miast).

W tym artykule zwracamy uwagę zwłaszcza na kluczowe przesłania, lekcje i zasady, o których wszystkie miasta powinny pamiętać, myśląc o przeniesieniu dobrej praktyki miejskiej. Pierwsza edycja Sieci Transferu URBACT wypracowała szereg przydatnych narzędzi, technik i metod:

 1. Skuteczną logiką stymulowania transferu jest „Zrozumieć – Dostosować – Wykorzystać ponownie”. Istotne jest, aby na początku każdego procesu transferu poświęcić czas na prawdziwe zrozumienie dobrej praktyki i jej części składowych, zanim podejmie się próbę jej adaptacji „w sposób, który jest odpowiedni dla lokalnego kontekstu i kultury”.
 2. Rozbicie dobrej praktyki na „moduły”, które mogą być dyskutowane i badane oddzielnie, jest kluczowym czynnikiem sukcesu w procesie zrozumienia praktyki i określenia, które jej aspekty mogą być odpowiednio przeniesione do nowego miasta.
 3. Podejście oddolne, które jest tak kluczowe dla całej metody URBACT, jest również zalecanym sposobem pracy dla skutecznego transferu. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest udane zaangażowanie lokalnych interesariuszy w zrozumienie oryginalnej dobrej praktyki i tego, jak może ona inspirować zmiany na poziomie lokalnym poprzez skuteczną Lokalną Grupę URBACT. Inne lokalne czynniki sukcesu obejmują wolę polityczną i logiczne dopasowanie przeniesionej praktyki do szerszej strategii lub wizji lokalnej.
 4. Ponadnarodowa wymiana i uczenie się były korzystne nie tylko w stosunkach dwustronnych między miastem dobrej praktyki a każdym indywidualnym miastem „odbiorcą”, ale także w wymianach partnerskich i refleksjach między wszystkimi partnerami miejskimi w ramach każdej sieci. Czynniki sukcesu tej transnarodowej wymiany w ramach URBACT obejmowały motywację partnerów, relację partner wiodący – wiodący ekspert oraz współtworzenie metody pracy przez wszystkich partnerów miejskich.
 5. Transfer ułatwia prostota. Udane wnioski Sieci Transferowej były generalnie oparte na wybranych dobrych praktykach, które nie były nadmiernie skomplikowane. To szczególnie pomogło w procesie „zrozumienia” różnych aspektów dobrych praktyk w nowych miastach i tego, jak mogą być one odpowiednio zaadaptowane i ponownie wykorzystane.
 6. Transfer może odbywać się w różnym tempie. Niektóre praktyki mogą być przeniesione stosunkowo szybko – zwłaszcza konkretne inicjatywy/działania, takie jak festiwal lub sklep typu pop-up. Dobre praktyki, które są bardziej związane z procesami i dostosowanymi sposobami pracy, wymagają dłuższego czasu na transfer.

Urbact Transfer Networks logo

Przeczytaj pełny raport, aby uzyskać więcej analiz i praktycznych przykładów

Czterdziestostronicowy „Raport końcowy z badania transferu” zawiera dużo więcej analiz, informacji i ustaleń zarówno na poziomie sieci, jak i miasta, obejmujące tematy takie, jak: a) które narzędzia i techniki zadziałały najlepiej; b) czynniki sukcesu transferu; c) kluczowe potencjalne bariery dla transferu; oraz d) „rzeczy, które mogłyby być zrobione inaczej”.

Na tej podstawie w sprawozdaniu przedstawiono szereg ustaleń na poziomie programu oraz szczegółowe wnioski i zalecenia, w tym zalecenia dotyczące zarówno obecnych, jak i przyszłych programów URBACT.

W załączniku do sprawozdania zamieszczono również szereg interesujących studiów przypadku, które stanowią rzeczywistą ilustrację wielu kluczowych zasad i zaleceń przedstawionych w sprawozdaniu. Obejmują one sześć studiów przypadku sieci i 17 studiów przypadku miast. Każde 2-stronicowe podsumowanie ma taką samą strukturę:

 1. O mieście lub sieci oraz powód, dla którego zostało wybrane;
 2. Narzędzia i techniki zastosowane w transferze oraz to, co wydarzyło się dobrze, a co mniej dobrze;
 3. Czynniki sukcesu;
 4. Kluczowe bariery, które napotkało miasto lub sieć;
 5. Co miasto lub sieć zrobiłoby inaczej;
 6. Podsumowanie.
Time to Share logo

Bazując na badaniu – czas się podzielić!

Badanie jest tylko jednym z ważnych wyników w ciągu ostatnich sześciu miesięcy funkcjonowania Sieci Transferowych URBACT, w których teraz jest „czas na dzielenie się” swoimi doświadczeniami i wnioskami. Poza zapoznaniem się z wynikami badania, zwróć uwagę na pełną gamę wyników sieci i miast, które zaczynają być publikowane na stronie internetowej URBACT, i weź udział w niektórych wydarzeniach URBACT dotyczących transferu: czy to dotyczących konkretnego tematu, na poziomie krajowym, czy też w nadchodzącym URBACT City Festival, 15-17 czerwca 2021 r.

Pierwsza połowa 2021 roku to czas na dzielenie się dla Sieci Transferowych URBACT!

Mamy nadzieję, że prace URBACT nad transferem dobrych praktyk otworzą drzwi do ogromnej nowej energii i skupienia się na tym, jak najlepiej wykorzystać europejską wymianę i uczenie się, aby dobre pomysły w jednym miejscu przekształcić w postęp w innym. Zachęcamy do pozostania w kontakcie i zaangażowania się!

Materiał pochodzi ze strony www.urbact.eu

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)