UE
EUROPA
Interreg Europe logo

Konsultacje publiczne programu Interreg Europa 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że od 15 marca do 16 kwietnia br. trwają konsultacje publiczne programu Interreg Europa 2021-2027.

Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag są  dostępne na stronie programu: https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/

Wspólny Sekretariat organizuje także webinarium konsultacyjne (24 marca br., w godz. 10:00 – 11:30): https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/4290/Public-consultation-on-future-Interreg-Europe/

Uprzejmie przypominamy, że program Interreg Europa 2021-2027 opracował międzynarodowy Komitet Programujący, w pracach którego uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz reprezentanci województw wskazani przez Związek Województw RP.

W ramach współpracy z Komitetem Konsultacyjnym ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych umożliwiliwiono  Państwu wnoszenie uwag na każdym etapie prac nad programem.

Jednocześnie informujemy, że przeprowadzone są  także konsultacje publiczne programu Interreg Europa 2021-2027 w języku polskim. Informację na ten temat zamieśczone zostaną  w najbliższych dniach na stronie www.ewt.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MFiPR (https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/mapa-strony?show-bip=true).

Materiał pochodzi ze strony www.interregeurope.eu

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)