UE
EUROPA ŚRODKOWA
Projekt CerDee dla ceramiki w Europie Środkowej

Projekt CerDee dla ceramiki w Europie Środkowej

Ceramika jest używana od wieków, a produkty wysokiej jakości wymagają kreatywnych projektantów, którzy rozumieją materiał i jego funkcjonalność. Regiony Europy Środkowej mają wieloletnie tradycje i aktualną wiedzę w tej dziedzinie i oferują ją małym i średnim przedsiębiorstwom. Jednak potencjał gospodarczy ceramiki wciąż nie jest w pełni wykorzystywany przez regiony, a globalna konkurencja znacząco zagraża sektorowi. Projekt CerDee ustanawia sieć CCI obejmującą instytuty wiedzy, MŚP, regiony i sieć muzeów.

CerDee ma na celu wdrożenie wspólnych metod międzynarodowej promocji ceramiki dawnej i współczesnej jako produktu turystycznego. Udostępnia zdigitalizowane materiały badawczych, archiwalne i naukowe dotyczące ceramiki, organizuje „laboratoria ceramiki” – pracownie dla turystów. Prowadzi działania o charakterze edukacyjnym, działania popularyzujące ceramikę jako produkt turystyczny oraz prowadzi promocję o zasięgu europejskim.

Baza danych

CerDee opublikował mapę stanowiącą bazę danych interesariuszy regionu objętego programem. Rezultatem projektu jest teraz możliwość korzystania z niej przez kraje, regiony i miasta objęte projektem. Mapa znajduje się na stronie Ceramika w Europie.

Film wprowadzający do projektu

Film z warsztatów ceramicznych projektu CerDee

O projekcie

Partnerami projektu CerDee są: Staatliches Museum für Porzellan Porzellanikon w Selb, Museo Internazionale delle Ceramiche w Faenzie, Narodni muzej Slovenije w Ljubljanie, Bayern Design GmbH w München, New Design University w St. Pölten, Meissen Porzellan-Museum w Miśni, Krajský úřad Karlove Vary, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Interreg Europa Środkowa.

Materiał pochodzi ze strony www.ewt.gov.pl

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)