UE
POŁUDNIOWY BAŁTYK
InterReg South Baltic logotyp

1. nabór MiniCall w programie Interreg Południowy Bałtyk otwarty!!

19.11.2020
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
AUTOR
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
19.11.2020

Do 16 grudnia 2020 roku będzie trwał nabór na wnioski aplikacyjne do programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 w ramach pierwszego naboru "Minicall".

Nabór „Minicall” jest kierowany do projektów aktualnie wdrażanych wramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Nabór jest otwarty dla następujących Celów Szczegółowych:

  • 1.1: „Zwiększenie obecności niebieskiego i zielonego sektora MŚP na rynkach międzynarodowych poprzez współpracę transgraniczną”
  • 1.2: „Zwiększenie transferu innowacji na rzeczniebieskiego  zielonego sektora MŚP poprzez wpsółpracę transgraniczną”
  • 2.1:  „Rozwój obszarów dziedzictwa kulturowego i naturalnego Południowego Bałtyku jako zrównoważonego kierunku turystycznego”
  • 2.2: „Zwiększenie użycia zielonych technologii w celu obniżenia poziomu zanieczyszczeń w regionie Południowego Bałtyku”
  • 3.1: „Zwiększenie jakości zrównoważenie środowiskowe usług transportowych w regionie Południowego Bałtyku”
  • 4.1: „Zwiększenie kwalifikacji siły roboczej w niebieskich i zielonych sektorach gospodarczych Południowego Bałtyku”
  • 5.1: „Zwiększenie zdolności współpracy międzyinstytucjonalnej poprzez współpracę w sieciach transgranicznych”

Wszystkie dokumenty potrzebne do poprawnego wypełnienia formularza zgłoszniowego projektu znajdują się na stronie internetowej Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Pełny link znajduje się poniżej:

  • https://southbaltic.eu/call-for-proposals

Nabór zostanie zamnięty w dniu 16 grudnia 2020 roku o godzinie 23:59 (CET).

W przypadku pytań dotyczących naboru proszę kontaktowac się z odpowiednim dla poszczególnego Celu Tematycznego menadżerem projektów we Wspólnym Sekretariacie lub z Regionlanym Punktem Kontaktowym w Pomorskiem.

  • Lista kontaktowa Wspólny Sekretariat: https://southbaltic.eu/joint-secretariat
  • Regionalny Punkt Kontatowy w Gdańsku: m.paradowska@pomorskie.eu tel.58 326 86 92
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego pod numerem telefonu 58 32 68 684
lub pod adresem e-mail drrp@pomorskie.eu.

Punkt kontaktowy

Siedziba Punktu Kontaktowego dla programów międzynarodowych mieści się przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku (5 piętro – pok. 501, 502, 529).