UE
PUBLIKACJE
Pomorskie w realizacji inicjatywy wspólnotowej Interreg III (2011)

Pomorskie w realizacji inicjatywy wspólnotowej Interreg III

Źródło: Okładka publikacji

Niniejsza publikacja prezentuje realizowane w naszym regionie projekty, które były współfinansowane w ramach Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Ostatnie z nich zakończyły się w roku 2008, a ich efekty dopiero się ujawniają. Beneficjenci z Województwa Pomorskiego zaangażowali się w ponad 100 takich przedsięwzięć, których łączny budżet przekroczył 12 mln euro.

Programy współpracy terytorialnej dają możliwość realizacji dość złożonych przedsięwzięć, które w średniej i długiej perspektywie mogą przyczynić się do wprowadzenia istotnych zmian w zakresie skutecznej i efektywnej realizacji polityk publicznych w wielu obszarach tematycznych.

Niniejsza publikacja prezentuje realizowane w naszym regionie projekty, które były współfinansowane w ramach Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Ostatnie z nich zakończyły się w roku 2008, a ich efekty dopiero się ujawniają. Beneficjenci z Województwa Pomorskiego zaangażowali się w ponad 100 takich przedsięwzięć, których łączny budżet przekroczył 12 mln euro.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)