AKTUALNOŚCI

Seminarium informacyjne Interreg Europa Środkowa

Depositphoto

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące 4. eksperymentalnego naboru projektów, które odbędzie się 19 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Czwarty nabór projektów będzie otwarty w siedmiu obszarach tematycznych:

  • przemysł 4.0/zaawansowana produkcja,
  • przedsiębiorczość społeczna,
  • efektywność energetyczna w kontekście renowacji budynków publicznych w miastach,
  • mobilność niskowęglowa i jakość powietrza w miastach,
  • adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku,
  • zagrożone dziedzictwo kulturowe (budynki i miejsca),
  • powiązania obszarów peryferyjnych i przygranicznych z sieciami i węzłami  TEN-T CNC.

Spośród 85 projektów zatwierdzonych w dwóch pierwszych naborach 44 realizowane są w wyżej wymienionych siedmiu obszarach. Są to projekty o akronimach: 3DCentral, AMiCE, FabLabNet, KETGATE, NUCLEI, SYNERGY, TRANSłNet, InnoPeer AVM, THINGS+, INNO-WISEs, SENTINEL, ROSIE, Social (i) Makers, ENTER-transfer, TOGETHER, ENERGY@SCHOOL, eCentral, BOOSTEE-CE, FEEDSCHOOLS, SMART COMMUTING, SOLEZ, SULPITER, MOVECIT, LOW-CARB, LAirA, AIR TRITIA, AWAIR, RAINMAN, FramWat, PROLINE-CE, SUSTREE, Protecht2save, BhENEFIT, RUINS, VirtualArch, RESTAURA, Forget Heritage, HICAPS, RUMOBIL, Pheripherial Access, CONNECT2CE, SUBNODES, TRANS-BORDER, SHAREPLACE.

Propozycje składane w 4. naborze muszą bazować na rezultatach co najmniej trzech projektów: minimum dwóch z programu Interreg Europa Środkowa (z powyższej listy) i jednego z programów zarządzanych przez Komisję Europejską, takich jak np.: Horyzont 2020, LIFE, Kreatywna Europa, instrument „Łącząc Europę".

Nabór rozpocznie się 4 marca, a zakończy 5 lipca 2019 r. Do rozdysponowania będzie ok. 10 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podczas seminarium informacyjnego przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Interreg Europa Środkowa wyjaśni zasady naboru oraz planowane wsparcie ze strony WS, takie jak: kojarzenie partnerów, spotkania informacyjne czy konsultacje.

Oprócz Państwa na seminarium zaproszeni zostaną m.in. pracownicy krajowych punktów kontaktowych programów zarządzanych przez KE oraz członkowie krajowego Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie Państwa udziału na adres CE@miir.gov.pl do 8 marca br.

Program seminarium

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.