Zima 2019

Seminarium informacyjne Interreg Europa Środkowa

Depositphoto

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące 4. eksperymentalnego naboru projektów, które odbędzie się 19 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Czwarty nabór projektów będzie otwarty w siedmiu obszarach tematycznych:

  • przemysł 4.0/zaawansowana produkcja,
  • przedsiębiorczość społeczna,
  • efektywność energetyczna w kontekście renowacji budynków publicznych w miastach,
  • mobilność niskowęglowa i jakość powietrza w miastach,
  • adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku,
  • zagrożone dziedzictwo kulturowe (budynki i miejsca),
  • powiązania obszarów peryferyjnych i przygranicznych z sieciami i węzłami  TEN-T CNC.

Spośród 85 projektów zatwierdzonych w dwóch pierwszych naborach 44 realizowane są w wyżej wymienionych siedmiu obszarach. Są to projekty o akronimach: 3DCentral, AMiCE, FabLabNet, KETGATE, NUCLEI, SYNERGY, TRANSłNet, InnoPeer AVM, THINGS+, INNO-WISEs, SENTINEL, ROSIE, Social (i) Makers, ENTER-transfer, TOGETHER, ENERGY@SCHOOL, eCentral, BOOSTEE-CE, FEEDSCHOOLS, SMART COMMUTING, SOLEZ, SULPITER, MOVECIT, LOW-CARB, LAirA, AIR TRITIA, AWAIR, RAINMAN, FramWat, PROLINE-CE, SUSTREE, Protecht2save, BhENEFIT, RUINS, VirtualArch, RESTAURA, Forget Heritage, HICAPS, RUMOBIL, Pheripherial Access, CONNECT2CE, SUBNODES, TRANS-BORDER, SHAREPLACE.

Propozycje składane w 4. naborze muszą bazować na rezultatach co najmniej trzech projektów: minimum dwóch z programu Interreg Europa Środkowa (z powyższej listy) i jednego z programów zarządzanych przez Komisję Europejską, takich jak np.: Horyzont 2020, LIFE, Kreatywna Europa, instrument „Łącząc Europę".

Nabór rozpocznie się 4 marca, a zakończy 5 lipca 2019 r. Do rozdysponowania będzie ok. 10 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podczas seminarium informacyjnego przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Interreg Europa Środkowa wyjaśni zasady naboru oraz planowane wsparcie ze strony WS, takie jak: kojarzenie partnerów, spotkania informacyjne czy konsultacje.

Oprócz Państwa na seminarium zaproszeni zostaną m.in. pracownicy krajowych punktów kontaktowych programów zarządzanych przez KE oraz członkowie krajowego Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie Państwa udziału na adres CE@miir.gov.pl do 8 marca br.

Program seminarium

view szablon artykułu


            

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.