Aktualności

Referat Programów Międzynarodowych poszukuje pracowników!

Referat Programów Międzynarodowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego poszukuje pracowników zainteresowanych rozwojem zawodowym w zakresie funduszy unijnych i programów międzynarodowych. Oferujemy dynamiczną pracę w międzynarodowym środowisku.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie, 
 • znajomość programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej lub innych międzynarodowych, w których mogą uczestniczyć instytucje z województwa pomorskiego, 
 • znajomość zagadnień polityki regionalnej UE,
 • umiejętność/doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym, 
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz konstruktywnego myślenia i rozwiązywania problemów, 
 • umiejętność przystępnej prezentacji wytycznych programowych oraz przeprowadzania spotkań, 
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa, 
 • znajomość obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Power Point), 
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Dodatkowe informacje:

 • dynamiczne i twórcze międzynarodowe środowisko,
 • konstruktywne rozwiązywanie problemów,
 • liczne delegacje zagraniczne (po okresie pandemii Covid19),
 • możliwość nawiązania wielu kontaktów - prowadzenie spotkań, szkoleń i webinariów.

 

Czym się zajmujemy?

 • uczestniczymy aktywnie w procesie programowania i monitorowania programów międzynarodowych,
 • udzielamy informacji na temat programów takich jak Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa, URBACT, ESPON, EIS Polska-Rosja, Fundusze Norweskie i EOG, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Horyzont 2020, CEF, COSME,
 • prowadzimy szkolenia, doradztwo dla beneficjentów ww. programów,
 • realizujemy projekty międzynarodowe,
 • organizujemy wydarzenia regionalne i konferencje międzynarodowe,
 • prowadzimy regionalną stronę internetową https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/, jesteśmy aktywni na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter,
 • współpracujemy głównie z administracją unijną, rządową, regionalną, lokalną, uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, klastrami, stowarzyszeniami, fundacjami, NGOs, businessem.

 

Termin składania aplikacji: 22.02.2021r.

 

Więcej informacji dot. wymagań i sposobu składania aplikacji:

https://bip.pomorskie.eu/a,64864,oferta-821.html

 

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.