Poradnik zamówień publicznych

$image_alt

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem pt.: Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Poradnik został przygotowany w ramach Planu Działań Komisji Europejskiej: Zamówienia Publiczne.

Dokument nie jest prawnie wiążący, służy jedynie przedstawieniu ogólnych zaleceń i najlepszych
praktyk.

Niemniej jednak może być bardzo pomocny przy wdrażaniu projektów interregowych, w których obowiązuje procedura udzielania zamówień (dla wszystkich partnerów w projektach).

Poradnik możecie Państwo pobrać tutaj.

view szablon artykułu