POMORSKIE W REALIZACJI INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III

$image_alt

Niniejsza publikacja prezentuje realizowane w naszym regionie projekty, które były współfinansowane w ramach Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Ostatnie z nich zakończyły się w roku 2008, a ich efekty dopiero się ujawniają. Beneficjenci z Województwa Pomorskiego zaangażowali się w ponad 100 takich przedsięwzięć, których łączny budżet przekroczył 12 mln euro.

Programy współpracy terytorialnej dają możliwość realizacji dość złożonych przedsięwzięć, które w średniej i długiej perspektywie mogą przyczynić się do wprowadzenia istotnych zmian w zakresie skutecznej i efektywnej realizacji polityk publicznych w wielu obszarach tematycznych.

Niniejsza publikacja prezentuje realizowane w naszym regionie projekty, które były współfinansowane w ramach Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Ostatnie z nich zakończyły się w roku 2008, a ich efekty dopiero się ujawniają. Beneficjenci z Województwa Pomorskiego zaangażowali się w ponad 100 takich przedsięwzięć, których łączny budżet przekroczył 12 mln euro.

Publikacja do pobrania.

view szablon artykułu