Aktualności

Podsumowanie naboru na projekty studyjne w CEF

Polska wnioskuje o ponad 50 mln euro na realizację projektów dokumentacyjnych w ostatnim w perspektywie 2014-2020 konkursie CEF Transport

22 marca 2021 r. zakończył się nabór wniosków w konkursie rozpoczętym 15 grudnia 2020 r., organizowanym przez Komisję Europejską (KE) wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) na projekty z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę" (CEF).

W konkursie złożono ogółem 8 wniosków o łącznej wartości ponad 81 mln euro, które uzyskały akceptację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

  • trzy wnioski w puli kohezyjnej na łączną kwotę ponad 28 mln euro, złożone przez PKP PLK S.A. dot. linii kolejowych E59 oraz C-E30
  • pięć kolejnych wniosków w puli ogólnej na łączną kwotę ponad 53 mln euro, złożonych przez PKP PLK S.A., Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Pomorską Kolej Metropolitarną S.A. 

Wyniki konkursu powinny zostać ogłoszone w lipcu 2021 roku.

Szacunkowy budżet konkursu, mającego na celu zagospodarowanie oszczędności z obecnie realizowanych projektów CEF, wynosi ok. 200 mln euro.

Nabór dotyczył wyłącznie projektów studyjnych, mających na celu przygotowanie projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Ograniczony został do odcinków wstępnie zidentyfikowanych na korytarzach sieci bazowej i na pozostałych odcinkach sieci bazowej TEN-T i dotyczył infrastruktury kolejowej, wodnej śródlądowej oraz portów morskich i śródlądowych. 

W wyniku dotychczasowego udziału w programie CEF Polska otrzymała 4,3 mld euro na realizację łącznie 61 projektów.

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.