MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW STRATEGICZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

$image_alt

Broszura informacyjna nt. możliwości finansowania zadań wynikających z RPSów ze środków programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) 2014-2020. Broszura została przygotowana w celu ułatwienia Państwu korzystanie z w/w programów, poszczególne źródła finansowania zostały uporządkowane wg RPSów i będą na bieżąco aktualizowane.
Dokument do pobrania.
view szablon artykułu