Aktualności

Możliwości badawcze dot. nisko-emisyjnego transportu drogowego w Horyzoncie Europa

KPK PR UE zapraszamy do udziału w webinarium „European Road Transport Research Opportunities – An online event for Polish stakeholders" poświęcone rozwojowi i wdrażaniu elektromobilności (w tym planowaniu i rozwojowi infrastruktury ładowania jako części sieci energetycznej), zautomatyzowanej mobilności oraz rozwojowi łańcucha baterii na rzecz nisko-emisyjnego transportu jak i energetyki przewidzianych w partnerstwach 2Zero, CCAM i Batteries.

Wydarzenie odbędzie się 21 maja 2021 w godz. 9:00 – 12:25.

Oprócz przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz wyżej wymienionych partnerstw współprogramowanych programu Horyzont Europa w agendzie przewidziano wystąpienia przedstawicieli: Ministerstwa Infrastruktury nt. Krajowej strategii rozwoju transportu drogowego, Ministerstwa Klimatu i Środowiska nt. Rozwoju elektromobilnosci w Polsce jak i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z prezentacją Krajowego ekosystemu na rzecz rozwoju zero-emisyjnego transportu drogowego.

Agenda

Uczestnicy webinarium dowiedzą się też jak można włączyć się w prace Stowarzyszeń powołanych do realizacji Strategicznych Agend Badawczych ww. partnerstw.

Rejestracja

Wszystkim zarejestrowanym osobom zostanie przesłany link do spotkania.

Informacje pochodzą ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.