Konferencja regionalna w ramach konsultacji publicznych Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

W dniu 23 września 2021 roku odbyła się konferencja regionalna w ramach konsultacji publicznych projektu programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027 oraz progrnozy oddziaływania na środowisko. Konsultacje publiczne programu potrwają do 15 paździednika 2021 roku. Wszystkie informacje o konsultacjach i linki do formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz na stronie programu South Baltic. 

Strona oficjalna programu Południowy Bałtyk (wskazane korzystanie z tej strony):

https://southbaltic.eu/-/have-your-say-in-the-future-programme-2021-2027-public-consultations

Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego z materiałąmi tłumaczonymi na język polski:

https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/-/otwarte-konsultacje-publiczne-programu-interreg-poludniowy-baltyk-wyraz-swoja-opinie

Uwaga! Proszę pamiętać, że materiały tłumaczone na język polski mają charakter pomocniczy. Uwagi należy zgłaszać do anglojęzycznej wersji dokumentu.

 

Materiały ze spotkania w dniu 23 września 2021 roku:

 

 

WYDARZENIA ARCHIWALNE

ERASMUS 2021-2027 - Pomorskie webinarium informacyjne

Zachęcamy do pobrania materiałów szkoleniowych ze spotkania informacyjnego nt. programu Erasmus+, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2021r.

LIFE 2021-2027 - Pomorskie webinarium informacyjne

W dniu 19 maja 2021 roku odbyło się webinarium informacyjne poświęcone programowi LIFE zarządzanemu centralnie przez Komisję Europejską. Zachęcamy do pobrania materiałów konferencyjnych

INTERREG 2021-2027 Regionalne webinarium informacyjne

W dniu 15 lutego 2021 roku odbyło się regionalne webinarium informacyjne poświęcone programom INTERREG na lata 2021-2027. Aby pobrać materiały ze spotkania - wejdź do artykułu

Pomorskie regionalne webinarium poświęcone przyszłości programów KE: Horyzont Europa, Life, Erasmus, EU4health w dniu 7 października 2020r.

Zapraszamy na Pomorskie regionalne webinarium poświęcone przyszłości programów centralnie zarządzanych przez Komisję Europejską: HORYZONT EUROPA, LIFE, ERASMUS, EU4HEALTH, które odbędzie się dnia 7 października br.

Seminarium informacyjne - Wiosna 2018

W dniu 19 marca 2018r. odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów programów Polska-Rosja 2014-2020, Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz III edycji Funduszy Norweskich i EOG 2014-2021


Spotkanie Polska-Rosja w Gdańsku - materiały do pobrania

22 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się Seminarium informacyjne Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Podczas spotkania zaprezentowano możliwości dofinansowania projektów w czterech obszarach tematycznych: Dziedzictwo, Środowisko, Dostępność oraz Granice. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel sekratariatu programu w Olsztynie.


Seminarium informacyjne EWT/EIS w Gdańsku - materiały do pobrania

14 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się seminarium informacyjne. Podczas spotkania zaprezentowano możliwości dofinansowania działań w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020.


SL2014 w programie Interreg Południowy Bałtyk - szkolenie

W dniu 13 grudnia 2016 r. odbędzie się szkolenie dedykowane beneficjentom programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Zapisy na wydarzenie otwarte

Inkubator Starter pełen pomysłów - logika interwencji

W dniu 1 grudnia 2016r. odbyły się regionalne warsztaty dedykowane programowi Interrg Południowy Bałtyk. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania


Seminarium informacyjne INTERREG - materiały do pobrania

16 marca 2016r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się seminarium informacyjne. Spotkanie będzie poświęcone 2. turze naborów w Programach Interreg 2014-2020 (Południowy Bałtyk, Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa oraz Europa).


Spotkanie: Europejska Współpraca Terytorialna i Inteligentene Specjalizacje

5 lutego 2016r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie poświęcone projektom inteligentnych specjalizacji, które mogłyby być dofinansowane w programach Interreg


Warsztaty przygotowujące do 1. naboru programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (27.10.2015r.)

Zapraszamy Państwa do pobrania prezentacji omawianych na spotkaniu 27 października br. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Seminarium Informacyjne dotyczące Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (18.02.2015r.)

Regionalne spotkanie informacyjne ws. Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Materiały, dokumenty, zdjęcia do pobrania.

Warsztaty EWT dotyczące wypełniania aplikacji projektowych (19.11.2014r.)

Warsztaty EWT dotyczące wypełniania wniosków projektowych do programów transnarodowych - Region Morza Bałtyckiego. Dokumentacja, agenda, materiały, zdjęcia.

Regionalne spotkanie informacyjne na temat procesu aplikowania (20.10.2014r.)

Spotkanie informacyjne na temat procesu aplikowania o środki w programach INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz INTERREG Europa Środkowa 2014-2020. Dokumentacja, agenda, materiały, zdjęcia.

Konsultacje publiczne Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (02.07.2014r.)

Regionalna konferencja konsultacyjna dla Południowego Bałtyku. Materiały, dokumenty, zdjęcia do pobrania.